سامانه پرتودهی گامای تهران

شرکت توسعه کاربرد پرتوها

1397/4/9 شنبه
آزمایشگاه دزیمتری
تعیین اولویت و زمان پرتودهی کالاها در سامانه پرتودهی، اندازه گيري دز جذبي و توزیع دز در کالاهای پرتودهی شده در سامانه پرتودهی و کالیبراسیون دزیمترها.

کلیه حقوق متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها میباشد .

مجری سایت : سیگمـا