سامانه پرتودهی الکترون قزوین

شرکت توسعه کاربرد پرتوها

1397/4/9 شنبه
اتاق کنترل و مانیتورینگ
در بخش تجهیزات و تابلوهای کنترل سیسم شتابدهنده و همچنین مانیتورینگ فرآیند پرتودهی قرار دارد. کلیه پارمترهای شتابدهنده از قبیل: جریان باریکه، توان تزریقی به کاواک، میزان خلا، طول اسکن و .... در این بخش کنترل می شود.

کلیه حقوق متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها میباشد .

مجری سایت : سیگمـا