اسلایدر خبر

شرکت توسعه کاربرد پرتوها

1397/4/9 شنبه
پرتودهی در صنعت
پرتودهی محصولات پلیمری سبب ایجاد پیوندهای عرضی و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی در آن ها می شود.

کلیه حقوق متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها میباشد .

مجری سایت : سیگمـا