سامانه پرتودهی الکترون قزوین

شرکت توسعه کاربرد پرتوها

1397/4/9 شنبه
سیستم انتقال و جابجایی کالا (کانوایر)
از آنجایی که ورود اپراتور به قسمت اسکن باریکه و پرتودهی ممنوع است، وظیفه این بخش انتقال کالاهای مورد نظر به قسمت پرتودهی و برگشت آن هاست و به این وسیله بارگیری و تخلیه کالاها توسط اوپراتور در خارج قسمت شیلدینگ انجام می شود.

کلیه حقوق متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها میباشد .

مجری سایت : سیگمـا