.
.

کاربرد در سلامت و بهداشت

یکی از کاربردهای فناوری هسته‌ای که به طور مستقیم با سلامت و بهداشت عمومی جامعه در ارتباط است، استریل بودن تجهیزات پزشکی، سلامت مواد غذایی و محصولات کشاورزی می‌باشد. در جهت بهبود این مسئله، پرتوها می‌توانند نقش بسزایی اعمال کنند. پرتودهی مواد غذایی به جهت افزایش ماندگاری، از بین بردن میکروب‌ها، دفع آفات انجام می‌پذیرد. همچنین به منظور کاهش ضایعات و افزایش بازده تولید محصولات کشاورزی می‌توان از روش‌های هسته‌ای و پرتودهی جهت اصلاح بذر ، دفع آفات، کنترل زودرسی یا دیررسی محصول و افزایش ماندگاری بهره برد.
از منظر دیگر نیز پرتودهی تجهیزات پزشکی، بهداشتی، مواد یکبار مصرف پزشکی مثل سرنگ و نخ بخیه، گاز استریل به منظور استریلیزاسون آن‌ها انجام می‌پذیرد تا ضامن سلامت شهروندان جامعه گردد. ضمن اینکه این روش در مقایسه با سایر روش‌های موجود دارای مزیت‌هایی از جمله قابلیت اطمینان بالا، نداشتن باقیمانده در موارد پرتودهی شده و مزیت‌های دیگر است. فرآیند پرتودهی در سامانه‌های پرتودهی گاما و یا سامانه‌های پرتودهی الکترون انجام می‌پذیرد.

login