.
.

کاربرد پرتودهی در علوم و تحقیقات

روند تحقیق و پژوهش علمی هیچگاه متوقف نخواهد شد و همواره نیازمند ابزارهای پیشرفته‌تر و دقیق‌تر می‌باشد. درحال حاضر اکثر پروژه‌های بزرگ علمی در مرز دانش در جهان پیرامون علوم هسته‌ای می‌باشد و در این راستا آزمایشگاه‌های تحقیقاتی از شتابدهنده‌های کوچک و بزرگ بهره می‌برند.

login