.

مصاحبه مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها

Alternate Text
Alternate Text29اسفند1398

مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها در این مصاحبه در خصوص کاربرد پرتوها و نحوه همکاری این شرکت برای مقابله همگانی با ویروس کرونا توضیحاتی را ارائه دادند.

فیلم مصاحبه مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها

نسخه قابل چاپ
login