.

مصاحبه معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران

Alternate Text
Alternate Text4فروردين1399

دکتر علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز شنبه 2 فروردین 99 با حضور در شرکت کاربرد پرتوها و مرکز تابش گاما در سازمان، از روند خدمت رسانی 24 ساعته و با تمام توان این مرکز به بیمارستان ها و مراکز پزشکی بازدید نمود.

فیلم مصاحبه معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران

نسخه قابل چاپ
login