سامانه پرتودهی گامای تهران

.

آزمایشگاه مواد غذایی

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

آزمون بار میکروبی و تعیین دز مناسب پرتوی گاما برای افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی مانند سبزیجات خشک، ادویه جات، خشکبار، چاشنی ها، غلات و ....

نسخه قابل چاپ
login