سامانه پرتودهی گامای تهران

.

آزمایشگاه میکروبیولوژی

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

وظیفه این بخش کنترل کیفی بار میکروبی و تعیین دز مناسب پرتوی گاما جهت استریلیزاسیون و یا ضد عفونی کردن تجهیزات یکبار مصرف پزشکی، مواد اولیه داروها و لوازم آرایشی و بهداشتی است.

نسخه قابل چاپ
login