سامانه پرتودهی گامای تهران

.

آزمایشگاه دزیمتری

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

تعیین اولویت و زمان پرتودهی کالاها در سامانه پرتودهی، اندازه گيري دز جذبي و توزیع دز در کالاهای پرتودهی شده در سامانه پرتودهی و کالیبراسیون دزیمترها.

نسخه قابل چاپ
login