سامانه پرتودهی الکترون قزوین

.

شتابدهنده پرقدرت الکترون

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

در قلب یک مرکز پرتودهی، عنصر تابش کننده ذرات و پرتوهای پر انرژی قرار دارد. در مراکز پرتودهی گاما این بخش شامل سلول های کبالت 60 می‌باشد که منبع تابش های گاما هستند. در مراکز پرتودهی بر پایه الکترون، شتابدهنده الکترون با انرژی و توان بالا در این قسمت قرار می‌گیرد.

نسخه قابل چاپ
login