سامانه پرتودهی الکترون قزوین

.

اتاق کنترل و مانیتورینگ

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

در بخش تجهیزات و تابلوهای کنترل سیسم شتابدهنده و همچنین مانیتورینگ فرآیند پرتودهی قرار دارد. کلیه پارمترهای شتابدهنده از قبیل: جریان باریکه، توان تزریقی به کاواک، میزان خلا، طول اسکن و .... در این بخش کنترل می شود.

نسخه قابل چاپ
login