سامانه پرتودهی گامای بناب

.

آزمایشگاه پلیمر

Alternate Text
Alternate Text9تير1397

خدمات مشاوره ای در زمینه انتخاب مواد پلیمری مورد استفاده در ساخت محصولات پایدار در برابر پرتو و تعیین مقاومت پرتوی قطعات و بسته بندی های پلیمری مورد استفاده در صنایع پزشکی، بهداشتی و غذایی.

نسخه قابل چاپ
login