سامانه پرتودهی گامای بناب

.

بخش پرتودهی

Alternate Text
Alternate Text10تير1397

این بخش شامل اتاق کنترل و پرتودهی و همچنین سوله های انبار کارتن ها می باشد و مسئولیت دریافت، برچسب زنی، انبارداری، پرتودهی و ترخیص محصولات و کارتن های ورودی از طرف مشتریان (تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، ...) را برعهده دارد.

نسخه قابل چاپ
login