سامانه پرتودهی الکترون

سامانه‌های پرتودهی الکترون از یک منبع تولید باریکه الکترونی پر انرژی، که به شتابدهنده الکترون معروف است، بهره می‌برد. همچنین می‏توان با تبدیل باریکه الکترونی به اشعه ایکس، از این پرتو نیز استفاده کرد. این سامانه‌ها توان تابشی خود را از الکتریسیته تامین می کنند و به همین دلیل قابلیت خاموش و روشن دارند. هزینه اولیه تامین دستگاه نیز به نسبت زیاد است و تعمیرات و نگهداری پیچیده‌تری دارند، با این حال خروجی محصول پرتودهی شده آن با توجه به توان شتابدهنده می‌تواند به مراتب از سامانه‌های پرتودهی گاما بیشتر گردد.
با تبدیل پرتو الکترونی به اشعه ایکس می‌توان بعضی از معایب این سامانه‌ها نسبت به گاما را پوشش داد با این حال بازده این تبدیل خیلی بالا نیست اما در بعضی شرایط صرفه اقتصادی دارد.

 

login